• Książeczka Naklej Baw się Zima z naklejkami
  • Puzzle 60 el. At the Animal Doctor
  • Gra 3 słowa

Paczka Mikołajkowa dla dzieci 5+

Ocena: Nikt jeszcze nie ocenił tego produktu. Bądź pierwszy!

Genialna Paczka Mikołajkowa dla dzieci 5+. W skład zestawu wchodzi:
1.Książeczka Naklej Baw się Zima z naklejkami
2.Puzzle 60 el. At the Animal Doctor
3.Gra 3 słowa
4 Reklamówka z nadrukiem świątecznym.

Dostępność: W magazynie

Cena: 30.00 zł/paczkę (brutto)

Szczegóły

Paczka Mikołajkowa składa się z:

1.Książeczka Naklej Baw się Zima z naklejkami

Ponad 70 naklejek i 16 kolorowych stron z zagadkami! To wspania??a zabawa i skuteczna nauka! Labirynty, puzzle, wyszukiwanie r????nic, uzupe??nianie ci�?g??w obrazkowych, dodawanie i inne odpowiednio dobrane zadania sprawi�?, ??e poznawanie literek, cyferek, kszta??t??w i kolor??w stanie si�? dla Twojego dziecka ciekaw�? przygod�?. Uzupe??nieniem wspania??ej zabawy po??�?czonej z nauk�? s�? kolorowe naklejki.

2.Puzzle 60 el. At the Animal Doctor

Starannie dobrane wzornictwo, doskona??a jako??? oraz cenne walory dydaktyczno-wychowawcze to niew?tpliwe atuty puzzli klasycznych, dzi?ki kt??rym marka Castorland jest znana i ceniona w ponad 40 krajach. Puzzle dedykowane dzieciom powy??ej 3 roku ??ycia. Rozmiar uk??adanki: 32??23 cm

3.Gra 3 słowa

"3 s??owa" to emocjonuj�?ca, oparta na prostych zasadach, gra, kt??ra uczy i zmusza do my??lenia. Celem tej gry jest jak najszybsze u??o??enie 3 s????w: trzyliterowego, czteroliterowego i pi�?cioliterowego. Ka??dy z graczy poruszaj�?c si�? swoim pionkiem po torze planszy stara si�? zebra�? jak najwi�?cej ??eton??w - liter. Wygrywa ten, kto jako pierwszy u??o??y z nich 3 s??owa o w??a??ciwej ilo??ci liter. Zawarto??�? pude??ka: 117 ??eton??w z literkami, plansza, kostka do gry, 4 pionki, instrukcja.

Do każdej paczki dołączona jest reklamówka z nadrukiem świątecznym. Zabawki nie są spakowane do reklamówek, dzięki temu paczki można dobrać kolorystycznie według preferencji i dołączyć np. owoce.


Książeczka Naklej Baw się Zima z naklejkamiPuzzle 60 el. At the Animal DoctorGra 3 słowa

© PaczkiMikolajkowe.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.