• Książeczka Naklej Baw się Zima z naklejkami
  • Układanka Edukacyjna Wyrazy i Zdania
  • Karty Piotruś  Pamięć zoo

Paczka Mikołajkowa dla dzieci 4+

Ocena: Nikt jeszcze nie ocenił tego produktu. Bądź pierwszy!

Genialna Paczka Mikołajkowa dla dzieci 4+. W skład zestawu wchodzi:
1.Książeczka Naklej Baw się Zima z naklejkami
2.Układanka Edukacyjna Wyrazy i Zdania
3.Karty Piotruś Pamięć zoo
4 Reklamówka z nadrukiem świątecznym.

Dostępność: W magazynie

Cena: 30.00 zł/paczkę (brutto)

Szczegóły

Paczka Mikołajkowa składa się z:

1.Książeczka Naklej Baw się Zima z naklejkami

Ponad 70 naklejek i 16 kolorowych stron z zagadkami! To wspania??a zabawa i skuteczna nauka! Labirynty, puzzle, wyszukiwanie r????nic, uzupe??nianie ci�?g??w obrazkowych, dodawanie i inne odpowiednio dobrane zadania sprawi�?, ??e poznawanie literek, cyferek, kszta??t??w i kolor??w stanie si�? dla Twojego dziecka ciekaw�? przygod�?. Uzupe??nieniem wspania??ej zabawy po??�?czonej z nauk�? s�? kolorowe naklejki.

2.Układanka Edukacyjna Wyrazy i Zdania

"Wyrazy i zdania" to ??wietna zabawa i jednocze??nie pomoc dydaktyczna dla dzieci w wieku przedszkolnym. W pude??ku znajduj�? si�? 4 plansze przedstawiaj�?ce r????ne scenki tematyczne. Dzieci podczas zabawy wyci�?gaj�? z planszy bohater??w obrazka i uk??adaj�? z liter pasuj�?ce do nich wyrazy - podpisy. W zale??no??ci od umiej�?tno??ci mog�? robi�? to samodzielnie lub korzystaj�?c z podanego na planszy wzoru. To ??wietny spos??b na stopniow�? nauk�? rozpoznawania i zapami�?tywania liter, uk??adania wyraz??w i zda??. Inne warianty gier i zabaw rozwijaj�? spostrzegawczo??�?, koncentracj�? oraz umiej�?tno??�? czytania. Zawarto??�? pude??ka: 4 plansze, 88 liter, instrukcja.

3.Karty Piotruś Pamięć zoo

"Piotruś" i "Pamięć?" to 25 kart pozwalających grać w dwie gry rozwijające spostrzegawczość i zapewniające dużo dobrej zabawy ich uczestnikom."Piotruś" - karty dobiera się w pary. Wszystkie karty mają? parę, poza jedną - Piotrusiem. Osoba, która na końcu rozgrywki zostanie z Piotrusiem w ręku, przegrywa. "Pamięć" - karty rozkłada się na stole zakryte. Gracze odkrywają po kolei po dwie karty. Jeśli tworzą parę - gracz zyskuje punkt. Jeśli karty nie tworzą pary - po pokazaniu wszystkim graczom wracają na stół w te same miejsca.

Do każdej paczki dołączona jest reklamówka z nadrukiem świątecznym. Zabawki nie są spakowane do reklamówek, dzięki temu paczki można dobrać kolorystycznie według preferencji i dołączyć np. owoce.


Książeczka Naklej Baw się Zima z naklejkamiUkładanka Edukacyjna Wyrazy i ZdaniaKarty Piotruś  Pamięć zoo

© PaczkiMikolajkowe.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.